digitale visuele beroeps interesse test

Privacyverklaring

Overdracht van gegevens

Onze webapplicatie maakt gebruik van een sterke SSL verbinding. Middels het SSL certificaat is de verbinding van jouw computer tot onze server volledig versleuteld, waardoor het niet mogelijk is om gegevens door derden in te zien.

Hardware en software

De software waarop onze webapplicatie draait (inclusief server software) worden zo spoedig mogelijk door onze medewerkers en/of onze hosting partner bijgewerkt naar de meest recente (stabiele) versie. De software is zo veilig mogelijk geconfigureerd naar de mogelijkheden en kennis van onze medewerkers en hosting partner. Toegang tot de administratieve systemen is uitsluitend beschikbaar door onze medewerkers door middel van twee-staps-authenticatie.

Verwerkte gegevens

Door ons worden de volgende persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren jouw privacy en behandelen jouw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Deze gegevens worden door jou of een medewerker van jouw opleiding ingevuld middels het aanmeldformulier, de formulieren in het beheergedeelte van de webapplicatie zelf (zoals, maar niet uitsluitend, de formulieren waarin gebruikers worden aangemaakt en waarmee tests worden klaargezet) en de test zelf.

  1. Naam
  2. E-mailadres
  3. School
  4. Opleiding
  5. Rol binnen de opleiding (bijvoorbeeld student of decaan)
  6. Testgegevens

De persoonsgegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor onze medewerkers en belanghebbenden binnen jouw eigen school (zoals een decaan van jouw school die de testgegevens van jou kan inzien) en worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van een test, analyse van (wel of niet) afgenomen tests en eventuele nazorg zoals de ondersteuning bij problemen bij het gebruik van de webapplicatie. Daar waar strikt noodzakelijk zijn deze persoonsgegevens tevens in te zien door onze hosting partner, echter slechts met onze schriftelijke toestemming.

Alle gegevens die door ons worden verwerkt worden nooit door ons overhandigd aan derde partijen anders dan de noodzakelijke gegevens aan onze betaalpartner.

Aanpassen of verwijderen van jouw gegevens

Indien jouw account is aangemaakt door een medewerker van jouw opleiding, dien je contact op te nemen met de contactpersoon van jouw opleiding voor het wijzigen of verwijderen van gegevens. De contactpersoon kan het verzoek dan via e-mail aan ons doorgeven.

In andere gevallen kun je voor het wijzigen of verwijderen van gegevens contact met ons opnemen via e-mail.

Indien je wenst dat de gegevens worden verwijderd, zullen wij de gegevens binnen 7 dagen uit onze administratie verwijderen tenzij een wettelijke verplichting ons noodzaakt de betreffende gegevens langer te bewaren.

Vermoeden van misbruik

Indien je een vermoeden heeft dat er sprake is van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens dien je contact met ons op te nemen per e-mail.

Aanvullende informatie

Onze server wordt zo goed als mogelijk beveiligd. Zo gebruiken we DNSSEC om te voorkomen dat je een malafide webapplicatie op onze domeinnamen zult aantreffen doordat derden jouw DNS aangepast hebben. Daar waar mogelijk gebruiken we de nieuwste beveiligingstechnieken.

Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring
v1.16.0